EDITORIALS

33

ZSUZSANNA ZSURO

(ORIGINALLY PUBLISHED IN AUDITION ZINE)

Being other than ‘normal’ (the heteronormative/ cisgender/ binary) in Hungary and in the Eastern parts of Europe is becoming more and more difficult while in other parts of the world such tendencies are being celebrated as a new symbols of diversity. The pandemic of 2020 in Hungary and worldwide has brought to the surface many underlying crises. During the early months of COVID-19 many populist regimes pulled through with amendments hindering the rights of LGBTQIA+ citizens. To name only two, Boris Johnson in the UK and Viktor Orbán in Hungary both have passed regulations on transgender rights within three months from each other.

Both almost indistinguishable, restricting transgender people in their freedom to legally transition. Later on in October 2020 Viktor Orbán also declared that the “gay community” is not part of the Hungarian nation. 

 Right-wing policy states that members of the LGBTQIA+ community are a danger to those leading a Christian gender-conformist life. Classifying members of our society in such a harmful  way is extremely dangerous, during a pandemic however it can be fatal.

 

The pandemic, being a biological threat to society, risks the lives of everyone. With such populist government rulings, the aforementioned categorisation of citizens means the political leadership favours certain individuals over others, therefore creating a hierarchy. Under such intense circumstances disadvantaged communities are in real jeopardy; they have to face health risks without legal and social support. 

 

Ostracisation, in the words of Judith Butler, is to realise there are members of society who are grievable and who are not. With the rising death tolls of COVID19 this question is ever so relevant,  in the eye of the public, who is worth grieving and to be remembered, and who is to be forgotten.

Such a social inequality can not only be traced to legislations directly linked to the pandemic (in healthcare issues, housing crises, tax relief), but to

other government santioned actions. In March 2020 the ruling right-wing Fidesz party of Hungary made amendments on an administrative law, more precisely created article 33.

which clearly states that the assigned gender marker on an individual's legal document can not be changed, despite the individual's need to change their birth gender.

The disenfanchisement of transgender and queer people has clearly become second nature to the government. During the second wave of the pandemic a similar legislative proposal was accepted in which the law now clearly defines the mother as a female and the father as male within the government sanctioned family. This legislation was created after a national scandal around a recently published children’s book that is based on themes of diversity and features disadvantaged communities. 

 

Ironically enough, this zine aims to communicate the same message using the fairy-tale like settings of a theatre featuring women who were shunned by their government.

- - -

Másnak lenni, mint normális (heteronormatív, cisz nemű, bináris) egyre csak nagyobb veszélyt jelent Magyarországon és Kelet-Európa szerte (például Lengyelországban), amíg a világ másik felén e tendencia ünnepelt, új formája a társadalmi sokszínűségnek. A pandémia 2020-ban Magyarországon és világszerte egyet jelentett mélyen húzódó válságok egyidejű felszínre kerülésével.  A COVID-19 korai hónapjaiban populista kormányzatok olyan törvényjavaslatok elfogadását eszközölték, amik az LMBTQIA+ közösség jogainak megnyirbálását jelentette. Hogy csak kettőt említsünk: Boris Johnson az Egyesült Királyságban és Orbán Viktor Magyarországon a transzneműekre vonatkozó rendeleteiket mindössze 3 hónap eltéréssel hozták meg. Mindkettő, kis eltéréssel, a transzneműek szabadságát korlátozza nemük jogszerű megváltoztatásában. Később, 2020 októberében Orbán Viktor kijelentette: a „meleg közösség” nem tagja a magyar nemzetnek. A jobboldali törvénykezés kimondja, hogy az LMBTQIA+ közösség veszélyt jelent a keresztény szellemben élő, gender-konformista társadalom számára. Az ilyenfajta besorolása egy társadalom tagjainak sok szempontból káros. A COVID-19 járvány alatt viszont a következményei halálosak lehetnek. A pandémia, lévén, hogy biológia fenyegetettség a társadalomra nézve, emberéletek kockázatával jár. Ugyanakkor az ilyen populista kormányok esetében a polgárok kategorizálás nem mást jelent, mint hogy a vezetés bizonyos személyeket előnyben részesít másokkal szemben, hierarchiát hozva így létre a társadalomban. Az ilyen feszült körülmények között a hátrányos helyzetű csoportok komoly veszélybe kerülnek: egészégügyi kockázatokkal kell szembenézniük, amitől semmiféle jogi és szociális háló nem védi meg őket. 

A kirekesztés Judith Butler szavaival manapság egyet jelent azzal a felismeréssel, hogy a társadalom bizonyos tagjait meg lehet gyászolni, de valakiket nem. A COVID-19 általi halálozási számok emelkedésével ez a téma fontosabbá vált, mint valaha: a közösség szemében ki az, aki méltó a megemlékezésre, és ki az, akiről tudatosan megfeledkeznek. 

Mindezek okán a társadalmi egyenlőtlenség nem csupán a pandémiához szorosan kapcsolódó intézkedésekben (egészségügyi kérdések, lakhatási válságok, adó elengedés) figyelhető meg, hanem megalázó kormányrendeletekben is. 2020 márciusában a Fidesz kormány egy közigazgatási salátatörvény módosítását fogadta el, ezen belül is a 33-as paragrafusát. A változtatások kimondják, hogy egy ember születési nemét kötelezően fel kell tüntetni minden hivatalos dokumentumában, függetlenül attól, ha az illető nemet változtat. 

A transzneműek és a meleg társadalom jogfosztása immár egyértelműen a kormány legfőbb kedvtelései közé tartozik. A pandémia második hullámában egy hasonló törvényjavaslat került elfogadásra, amiben jogi megállapítást tesznek az anya, mint nő és apa, mint férfi nemek megkülönböztetésében a jogilag elismert családon belül. Ez a javaslat azután került terítékre, miután botrány robbant ki egy gyerekeknek szóló, sokszínű kultúrát és hátrányos helyzetű szociális csoportok elfogadását hirdető mesekönyv kapcsán. 

Irónikus, hogy ez a zine egy hasonló üzenetet kíván közvetíteni egy tündérmesébe illő díszlettel, amiben nők szerepelnek: nők, akiket magukra hagyott saját kormányuk. 

AUDITION ZINE IS "a zine that focuses on the Hungarian transgender woman in light of the countries [Hungary] recently implemented anti-trans policies and muses over the idea of femininity and performativity.

The project was created by Fabian Kis-Juhasz in collaboration with Photographer Hanna Redling. It contains essays by Zsu Zsuro, Marjolijn Oostermeijer and features images created by Hanna and Fabian"